قره‌العین

قره‌العین

تصحیح و تحقیق سلمان ساکت، زهرا محمودی

قره‌العین یا قره‌العیون کتابی است درباره امثال و حکم فارسی و عربی و تطبیق آنها با یکدیگر و نیز با آیات قرآن، که قاضی اوش آن را در حدود نیمه دوم سده ششم هجری به رشته تحریر درآورده است. آن‌گونه که از مقدمه مولف برمی‌آید، او بر آن بوده تا کتابی برای آموزش و گسترش استفاده از عبارت‌های قرآنی در محاورات و گفتگوهای روزانه تدوین کند و به کمک حکایت‌های نادر و خواندنی، طرز استفاده صحیح از آیات قرآن را در موقعیت‌های مختلف بیاموزاند.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.