قصه دلیله محتاله

قصه دلیله محتاله

تصحیح و تحقیق مهران افشاری

قصه دلیله محتاله از قصه‌های عامیانه کهن در شرح طراری‌های زنی به نام دلیله یا دله در شهر بغداد است. این زن در ادب کهن فارسی مظهر حیله‌گری است و شرحی دیگر از مکر وی در هزارو‌یک‌ شب هم آمده است. در این کتاب به پیوست قصه دلیله محتاله، که به نثری ساده و روان ظاهرا در سده دهم نوشته شده، ماجراهای وی در هزارو‌یک‌ شب نیز نقل شده است. آنچه بر ارزش کتاب افزوده مقدمه مفصل و تحقیقی مصحح درباره نوع ادبی قصه دلیله محتاله است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.