قصه سلیمان

قصه سلیمان

تصحیح و تحقیق علیرضا امامی، اردوان امیری‌نژاد

⁣قصه سلیمان متنی است کهن که تالیف آن میان سال‌های ۵۸۷ تا ۶۰۷ ق. در آذربایجان به پایان رسیده‌ است. مولف، ابویعقوب یوسف‌ بن‌ علی‌ بن‌ عمر تبریزی، مفتی اران و آذربایجان، داستان سلیمان پیامبر را به شیوه مجلس‌گویان آراسته و در میان آن ابیات و حکایاتی آورده‌ است که شیرینی داستان را بیشتر می‌کند. از ویژگی‌های مهم این متن یکی هم درج اشعاری به زبان قدیم آذربایجان است. پژوهشگران متن‌های کهن فارسی، متون تفسیری، داستان‌های قدیمی و محققان تاریخ زبان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی از مخاطبان این کتاب هستند.

به‌ زودی توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار منتشر می‌شود

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.