لشکرکشی اسکندر به ایران

لشکرکشی اسکندر به ایران

ترجمه همایون صنعتی‌زاده
با ویراستاری و بازبینی دکتر روشنک آذری
زیر نظر دکتر ژاله آموزگار

 

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.