لطایف‌نامه

لطایف‌نامه

تصحیح و تحقیق دکتر هادی بیدکی

مجالس النفایس (تالیف ۸۹۶ق.) سومین تذکره شاعران فارسی‌سرا و بعضا ترکی‌گوست که امیر علی‌شیر نوایی آن را به زبان ترکی جغتایی تالیف کرده است و باید آن را اولین تذکره عصری نیز به شمار آورد. این اثر یکی از معتبرترین و تاثیرگذارترین تذکره‌هاست که فخری هروی برای نخستین‌بار آن را به سبب اهمیت فراوانش با عنوان لطایف‌نامه (ترجمه ۹۲۸-۹۲۹ق.) به فارسی برگردانده و مطالبی نیز خود بر آن افزوده است. عمده مطالب این تذکره حاصل دیدارها و آگاهی‌های شخصی مولف و مترجم آن است و باید آن را یکی از منابع دست اول تاریخ ادبیات سده نهم و نیمه اول قرن دهم، خصوصا درباره شاعران کانون هرات دانست.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.