لغت فرس

لغت فرس

با مقدمه دکتر علی‌اشرف صادقی، دکتر جواد بشری

کتاب مشهور به لغت فرس از علی بن احمد اسدی طوسی (د. بعد از ۴۶۵ق)، کهن‌ترین لغتنامه فارسی است که ارزش‌های فراوانی در مطالعات واژه‌شناسی و شعرشناسی دارد. از این کتاب دستنویس‌های چندی باقی مانده که تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند.
برخی از معتبرترین دستنویس‌های لغت فرس با وجود شهرت فراوان، سال‌ها دور از دسترس محققان بوده و مراجعه به آنها جز به‌واسطه چاپ‌های این کتاب امکان‌پذیر نبوده است. اینک در این کتاب شش دستنویس دیریاب لغت فرس، با مقدمه‌هایی در معرفی هر یک، به طریق نسخه‌برگردان به چاپ رسیده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.