مجموعه مقالات هادی حسن

مجموعه مقالات هادی حسن

از هادی حسن دانشمند و ایران‌شناس فقید هندوستانی
با نوشته‌های دکتر خلیق احمد نظامی – دکتر عزیز عثمانی – دکتر غلام سرور

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.