مقالات سعید نفیسی (در زمینه زبان و ادب فارسی)

مقالات سعید نفیسی (در زمینه زبان و ادب فارسی)

به کوشش محمدرسول دریاگشت

سعید نفیسی دلبسته پرکار زبان و فرهنگ ایران بود که مقاله‌های ارزشمندی در زمینه زبان و ادب فارسی نوشته است. جلد نخست مقالات او در دو بخش انتشار می‌یابد: بخش نخست شامل بیست مقاله درباره خط و زبان است که نخستین آنها به سال ۱۳۰۳ در روزنامه شفق سرخ و واپسین مقاله در آن زمینه به سال ۱۳۵۲ چاپ شده است. بخش دوم بیست و شش مقاله در مباحث ادبیات (شعر و نثر) را در بر می‌گیرد که در میان سال های ۱۳۰۸ تا ۱۳۴۳ انتشار یافته است و اکنون به صورت یکجا در اختیار خواهندگان قرار می‌گیرد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.