مکاتبات آقا ابراهیم امین‌السلطان با ناصرالدین‌شاه قاجار

مکاتبات آقا ابراهیم امین‌السلطان با ناصرالدین‌شاه قاجار

به کوشش مجید عبدامین و بهمن بیانی

این کتاب مجموعه‌ای است از فرمان‌ها، دستخط‌ها و دستورالعمل‌های ناصرالدین‌شاه و نیز اسنادی مشتمل بر عرایض، گزارش‌ها، تلگراف‌ها و… که اعضای خانواده سلطنتی، وزرا، صاحب‌منصبان لشکری و کشوری به جهات مختلف به ناصرالدین‌شاه نوشته‌اند و او در حاشیه یا پشت این اسناد دستورهای لازم جهت رسیدگی به آنها را صادر کرده است.
مخاطب فرمان‌ها و دستورالعمل‌های شاه غالبا امین‌السلطان است و در سایر اسناد نیز ناصرالدین‌شاه در بیشتر موارد طی دستخطی رسیدگی به امور را به او واگذار کرده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.