نامه‌های هنینگ و تقی‌زاده

نامه‌های هنینگ و تقی‌زاده

به کوشش ایرج افشار، تورج دریایی، ترجمه مهناز بابایی

این کتاب ترجمه تعدادی از مکاتبات سید حسن تقی‌زاده و والتر برونو هنینگ، ایران‌شناس آلمانی، میان سال‌های ۱۳۱۶ تا ۱۳۴۵ (۱۹۳۷ تا ۱۹۶۶ میلادی) است. این نامه‌ها اغلب در موضوعات مرتبط با فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران نگارش یافته و نیز حاوی اطلاعاتی از روند تالیف فرهنگ ریشه‌شناختی زبان فارسی، طرح پژوهشی ناتمام هنینگ، و آگاهی‌هایی از زندگی شخصی اوست.
چندین سند عکسی (نامه، تلگراف و صورت‌جلسه) نیز در انتهای کتاب گنجانده شده که بیشتر شامل نامه‌نگاری‌های تقی‌زاده با مقامات دولتی وقت است به جهت تامین منابع مالی برای طرح پژوهشی هنینگ.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.