نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران (جلد دوم)

نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران (جلد دوم)

به اهتمام سید علی آل‌داود

سلسله کتاب‌هایی که تحت عنوان «نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران» انتشار می‌یابد حاوی رساله‌ها و نوشته‌ها و لوایح حقوقی و قانونی است که از اوائل عهد قاجار تا پیدایش انقلاب مشروطه و اندکی پس از آن توسط حقوق‌دانان و مترجمان تجددگرا تالیف شده یا از زبان‌های اروپایی، ترکی و عربی به فارسی برگردانده شده است. بیشتر این رساله‌ها تا کنون به چاپ نرسیده و در برخی که انتشار یافته، اشاره و توجهی به دیدگاه حقوقی و اغراض پدیدآورندگان آنها که همانا توجه دادن مردم و حکومت‌گران به ضرورت تصویب قوانین است، نشده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.