نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران

نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران

به اهتمام ‌سید علی آل‌داود

پس از روی کارآمدن قاجارها در ایران و سپس انعقاد دو معاهده ننگین گلستان و ترکمان‌چای گروهی اندک از افراد منورالفکر در کشور ظهور کردند که انگیزه اصلی آنان کشف علل شکست‌ها، ناکامی‌ها و عقب‌افتادگی ایران در مقایسه با دولت‌های اروپایی بود. این گروه به ترجمه و تنظیم قوانین و مقررات حقوقی روی آوردند. اینان به درستی دریافتند که مسیر توسعه کشور و علاج عقب‌افتادگی تنها از رهگذر «قانون» میسر می‌شود. پس به ترجمه کتب قانون از زبان‌های فرانسوی، روسی، عربی و ترکی پرداختند.
مجموعه حاضر بخش زیادی از این رساله‌ها را در بر ‌می‌گیرد که اینک برای نخستین بار است که گردآوری، تصحیح و تحشیه شده و انتشار می‌یابد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.