هفتاد گفتار از ایرج افشار

هفتاد گفتار از ایرج افشار

به اهتمام میلاد عظیمی

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.