وزارت و دیوان‌سالاری ایرانی در عصر اسلامی

وزارت و دیوان‌سالاری ایرانی در عصر اسلامی

تحقیق در وجوه مختلف تاریخ و فرهنگ سیاسی ایران در عصر اسلامی، که بازتاب آن را در سراسر قلمرو شرقی و مرکزی اسلام در نخستین قرون آن آشکارا می‌توان دید، مخصوصا برای محققانی که امروزه درباره مفهوم و مصداق دولت و حکومت و نهادهای آن، و نیز دیدگاه‌ها و شیوه‌های عمل سیاسی در ادوار تاریخ ایران می‌اندیشند، بسیار مهم و مفید است.
این کتاب نگاهی است مجمل به سوانح زندگی و شیوه‌های ملک‌داری بعضی از بلندپایه‌ترین خاندان‌های دیوان‌سالار و وزیران بزرگ که سهمی بی‌بدیل در ایجاد سازمان سیاسی و دستگاه اداری جهان ایرانی به روزگار اسلامی، و البته بخش اعظم سرزمین‌های اسلامی داشتند.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.