ِوهر‌ود و ارنگ

ِوهر‌ود و ارنگ

ترجمه با اضافات از داود منشی‌زاده

وهرود و ارنگ که نام دو رود جیحون و سیحون در زبان پهلوی است، کتاب پژوهشی کم‌مانندی است از شرق‌شناس بزرگ ژوزف مارکوارت (۱۸۶۴-۱۹۳۰) عمدتا درباره اسامی جغرافیایی سرزمین‌های شمال شرق ایران و غرب ترکستان.
مولف با استفاده از منابع متعدد چینی، یونانی، اوستایی، پهلوی، فارسی و عربی نام‌های مختلف رودهای جاری در آن سرزمین و تحولاتی را که این نام‌ها از سر گذرانده‌اند مورد مطالعه قرار داده و جای‌جای به اساطیر ایرانی و جغرافیای تاریخی آن مناطق نیز پرداخته است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.