کلیات اشعار فضل‌الله نعیمی استرآبادی

کلیات اشعار فضل‌الله نعیمی استرآبادی

تصحیح و تحقیق محمد درزی

فضل‌الله نعیمی استرآبادی بنیانگذار جنبش مهم حروفیه در اواخر سده هشتم جز برخی آثار منثور، صاحب اشعار قابل توجهی است که از جهات گوناگون برای پژوهشگران اهمیت دارد. در کتاب حاضر بعد از مقدمه‌ای مفصل در بررسی زندگی و آثار و اندیشه‌های نعیمی، دیوان اشعار و مثنوی عرش‌نامه او بر پایه کهن‌ترین دستنویس‌های موجود تصحیح شده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.