گفتار ادبی (جلد دوم)

گفتار ادبی (جلد دوم)

کتاب حاضر شامل اشعار دکتر محمود افشار یزدی و سفرنامه‌های منظوم و منثور اوست که در نه دفتر تدوین شده است: اشعار لیریک و وصفی، اشعار اجتماعی، اشعار وطنی، سفرنامه آمریکا، سفرنامه آفریقا، سفرنامه اروپا، سفرنامه آسیا، سفرنامه افغانستان، اشعار قدیم و ابیات گوناگون.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.