⁣ریاض‌الملوک فی ریاضات‌السلوک

⁣ریاض‌الملوک فی ریاضات‌السلوک

تحقیق و تصحیح بهروز ایمانی

⁣ریاض‌الملوک فی ریاضات‌السلوک، ترجمه سلوان‌ المطاع فی عدوان الاتباع ابن‌ظفر صقلی مکی (۴۹۷-۵۶۵ق) است به‌قلم نظام‌الدین شامی (۷۴۰-۸۱۰ق) که به سلطان اویس جلایری (حک: ۷۵۷-۷۷۶ق) هدیه داده شده‌ است. شامی در ترجمه این کتاب، دست ذوق را آزاد گذاشته و انشایی تازه از آن به‌ سبک کلیله و دمنه، مرزبان‌نامه و سندبادنامه پرداخته‌ است. ریاض‌الملوک، مشتمل بر مقدمه مترجم، پنج باب (به‌ترتیب در تفویض و نتایج آن، در تاسی و فواید آن، در صبر و عواید آن، در رضا و میامن آن، در زهد و عواقب آن) و موخره مترجم است. در قالب ابواب پنج‌گانه کتاب که با نقل حکایات متعدد همراه است، به مسائل و مطالب سیاسی، اخلاقی و حکمی پرداخته شده‌ است.

به‌ زودی توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار منتشر می‌شود

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.