انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار با هدف نشر کتاب در زمینه های  جغرافیای تاریخی و تاریخ ایران در سال ۱۳۵۲ شمسی توسط شخص واقف تاسیس و تا ۱۳۶۲ شمسی (سال درگذشت واقف) حدود ۱۵ عنوان کتاب منتشر شد.

از آن سال تا این زمان بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب در همان موضوعات منتشر شده است. انتخاب کتاب را برای چاپ، هیئتی از کتاب شناسان و استادان خبره برعهده دارد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.