رویدادها

پژوهش مهر

پژوهش مهر

⁣دکتر محمدجعفر یاحقی مجله قلم‌یاران، سال ۴، مهرماه ۱۳۹۹، شماره ۲۵، ص ⁣۱۳۳
قهرمان اقلیم تاریکی

قهرمان اقلیم تاریکی

فرزاد مروجی جهان کتاب، سال بیست و ششم، شماره ۷، مهر-آبان ۱۴۰۰، ص ۲۴-۲۷
آذربایجان و شاهنامه، دو اسم، یک رسم

آذربایجان و شاهنامه، دو اسم، یک رسم

جواد رنجبر درخشی‌لر مجله قلم‌یاران، سال ۴، مهرماه ۱۳۹۹، شمارۀ ۲۵، ص ۱۳۴-۱۳۶
پیر لکوک

پیر لکوک

دکتر سلین ردار، ترجمۀ دکتر سحر وفایی تاج‌خاتونی
خدمات مهم یک ایران‌شناس

خدمات مهم یک ایران‌شناس

دکتر تورج دریایی
ایران‌شناس نستوه

ایران‌شناس نستوه

دکتر حبیب برجیان
استادی ارزنده و سخت‌کوش

استادی ارزنده و سخت‌کوش

دکتر ژاله آموزگار
اهدای جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار به ایران‌شناس بلژیکی

اهدای جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار به ایران‌شناس بلژیکی

بیست و هشتمین جایزه ادبی و تاریخی دکتر محمود افشار در روز جمعه مورخ بیست و ششم شهریورماه جاری، با حضور تنی چند از فرهیختگان به ایران‌شناس برجسته بلژیکی، پروفسور پیر لکوک اهدا شد.
Loading...

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.