رویدادها

بیست و نهمین جایزه تاریخی و ادبی دکتر محمود افشار، اهداشده به زنده‌یاد سید عبدالله انوار به کتابخانه ملی سپرده شد.

بیست و نهمین جایزه تاریخی و ادبی دکتر محمود افشار، اهداشده به زنده‌یاد سید عبدالله انوار به کتابخانه ملی سپرده شد.

بیست و نهمین جایزه تاریخی و ادبی دکتر محمود افشار، اهداشده به زنده‌یاد سید عبدالله انوار در روز چهارشنبه، بیست و نهم شهریورماه، به کتابخانه ملی سپرده شد.
نامه‌های هنینگ و تقی‌زاده

نامه‌های هنینگ و تقی‌زاده

سید احمدرضا قائم‌مقامی جهان کتاب، سال بیست و هشتم، شماره ۲، خرداد - تیر ۱۴۰۲، ص ۱۹-۲۱
⁠ شاهنامه در ترازوی تاریخ (نگاهی به کتاب شاهنامه و پایان ساسانیان)

⁠ شاهنامه در ترازوی تاریخ (نگاهی به کتاب شاهنامه و پایان ساسانیان)

دکتر حامد مهراد فصلنامه پاژ، س ۱۱، ش ۴۶، تابستان ۱۴۰۱
رفع اتهام از زلیخا

رفع اتهام از زلیخا

تبدیل وجه تعلیمی به اثری عاشقانه در روایت ایرانیان محمد جعفری (قنواتی) فصلنامه فرهنگی‌‌هنری رود شماره ۱۰، ص ۱۲۴-۱۲۶
⁠ شاهنامه و پایان ساسانیان

⁠ شاهنامه و پایان ساسانیان

گزارش جلسه زنده نقد و بررسی کتاب شاهنامه و پایان ساسانیان
سلطان خاطره‌نویس

سلطان خاطره‌نویس

سازندگی، سال پنجم، شماره ۱۳۲۰، چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱
دکتر ژاله آموزگار‌ به‌ عضویت شورای تولیت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار برگزیده شد.

دکتر ژاله آموزگار‌ به‌ عضویت شورای تولیت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار برگزیده شد.

دکتر آموزگار که از سال‌ ۱۳۸۵ عضو هیئت گزینش کتاب و جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار است، در شهریورماه ۱۴۰۱ به عضویت شورای تولیت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار درآمد.
جنگنامه رستم و زنون

جنگنامه رستم و زنون

فصلنامه فرهنگی‌-هنری رود شماره ۸، ص ۲۰
شاهنامه و پایان ساسانیان

شاهنامه و پایان ساسانیان

فصلنامه فرهنگی هنری رود، شماره ۸، ص ۲۲
برابرنهاد شاهنامه فردوسی و غررالسیر ثعالبی

برابرنهاد شاهنامه فردوسی و غررالسیر ثعالبی

محمد روشن گزارش میراث، دوره دوم، شماره یکم و دوم، فروردین-تیر ۱۳۹۱، ص ۹۱-۹۶
Loading...

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.