رویدادها

⁠ شاهنامه و پایان ساسانیان

⁠ شاهنامه و پایان ساسانیان

گزارش جلسه زنده نقد و بررسی کتاب شاهنامه و پایان ساسانیان
سلطان خاطره‌نویس

سلطان خاطره‌نویس

سازندگی، سال پنجم، شماره ۱۳۲۰، چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱
دکتر ژاله آموزگار‌ به‌ عضویت شورای تولیت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار برگزیده شد.

دکتر ژاله آموزگار‌ به‌ عضویت شورای تولیت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار برگزیده شد.

دکتر آموزگار که از سال‌ ۱۳۸۵ عضو هیئت گزینش کتاب و جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار است، در شهریورماه ۱۴۰۱ به عضویت شورای تولیت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار درآمد.
جنگنامه رستم و زنون

جنگنامه رستم و زنون

فصلنامه فرهنگی‌-هنری رود شماره ۸، ص ۲۰
شاهنامه و پایان ساسانیان

شاهنامه و پایان ساسانیان

فصلنامه فرهنگی هنری رود، شماره ۸، ص ۲۲
برابرنهاد شاهنامه فردوسی و غررالسیر ثعالبی

برابرنهاد شاهنامه فردوسی و غررالسیر ثعالبی

محمد روشن گزارش میراث، دوره دوم، شماره یکم و دوم، فروردین-تیر ۱۳۹۱، ص ۹۱-۹۶
خلیج فارس

خلیج فارس

احمد اقتداری جهان کتاب، سال پانزدهم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۹، شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۲۵۲)
سخنوری

سخنوری

شهرام صحرایی جهان کتاب، سال بیست و هفتم، شماره ۱، فروردین-اردیبهشت ۱۴۰۱، ص ۲۰-۲۲
سعدی و حافظ را باید خدا بسازد...

سعدی و حافظ را باید خدا بسازد…

دکتر محمد افشین‌وفایی در حاشیه ایرانشناسی ۴، بخارا، شماره ۱۱۴، مهر-آبان ۱۳۹۵، ص ۱۸۱-۱۸۵
پژوهش مهر

پژوهش مهر

⁣دکتر محمدجعفر یاحقی مجله قلم‌یاران، سال ۴، مهرماه ۱۳۹۹، شماره ۲۵، ص ⁣۱۳۳
Loading...

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.