رویدادها

ایران‌شناس نستوه

ایران‌شناس نستوه

دکتر حبیب برجیان
استادی ارزنده و سخت‌کوش

استادی ارزنده و سخت‌کوش

دکتر ژاله آموزگار
اهدای جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار به ایران‌شناس بلژیکی

اهدای جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار به ایران‌شناس بلژیکی

بیست و هشتمین جایزه ادبی و تاریخی دکتر محمود افشار در روز جمعه مورخ بیست و ششم شهریورماه جاری، با حضور تنی چند از فرهیختگان به ایران‌شناس برجسته بلژیکی، پروفسور پیر لکوک اهدا شد.
اهدای جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار به ایران‌شناس بلژیکی

اهدای جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار به ایران‌شناس بلژیکی

پروفسور پیر لکوک منتخب بیست و هشتمین جایزه ادبی و تاریخی دکتر محمود افشار
به بهانه تجدید چاپ کتاب بیست‌و‌پنج جستار از محمدتقی دانش‌پژوه

به بهانه تجدید چاپ کتاب بیست‌و‌پنج جستار از محمدتقی دانش‌پژوه

روزنامه سازندگی، سال چهارم، شماره ۹۶۷ چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰ پیمان طالبی
آذربایجان و شاهنامه

آذربایجان و شاهنامه

این کتاب اثری است خواندنی و آموختنی، و بهتر از همه پاسخنامه‌ای است مستدل به کسانی که به‌ناحق در آذربایجان با فردوسی و شاهکار او، شاهنامه، سر ستیز دارند
بهره‌گیری از شعر در شناخت تلفظ‌های دیرین

بهره‌گیری از شعر در شناخت تلفظ‌های دیرین

رود، نشریه ویژه معرفی کتاب، شماره ششم، بهار ۱۴۰۰، ص ۴۹
روزنی به چشم‌اندازی بی‌بدیل

روزنی به چشم‌اندازی بی‌بدیل

رود، نشریۀ ویژۀ معرفی کتاب، شمارۀ ششم، بهار ۱۴۰۰، ص ۴۲-۴۵
بررسی کتاب دو رساله درباره فتوت و تصوف در یکی از نشریات معتبر چاپ بریل در لیدن

بررسی کتاب دو رساله درباره فتوت و تصوف در یکی از نشریات معتبر چاپ بریل در لیدن

دو رساله درباره فتوت و تصوف در طریقت‌های صفویه و رفاعیه، تصحیح و تحقیق مهران افشاری
Loading...

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.