رویدادها

دکتر ژاله آموزگار‌ به‌ عضویت شورای تولیت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار برگزیده شد.

دکتر ژاله آموزگار‌ به‌ عضویت شورای تولیت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار برگزیده شد.

دکتر آموزگار که از سال‌ ۱۳۸۵ عضو هیئت گزینش کتاب و جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار است، در شهریورماه ۱۴۰۱ به عضویت شورای تولیت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار درآمد.
جنگنامه رستم و زنون

جنگنامه رستم و زنون

فصلنامه فرهنگی‌-هنری رود شماره ۸، ص ۲۰
شاهنامه و پایان ساسانیان

شاهنامه و پایان ساسانیان

فصلنامه فرهنگی هنری رود، شماره ۸، ص ۲۲
برابرنهاد شاهنامه فردوسی و غررالسیر ثعالبی

برابرنهاد شاهنامه فردوسی و غررالسیر ثعالبی

محمد روشن گزارش میراث، دوره دوم، شماره یکم و دوم، فروردین-تیر ۱۳۹۱، ص ۹۱-۹۶
خلیج فارس

خلیج فارس

احمد اقتداری جهان کتاب، سال پانزدهم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۹، شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۲۵۲)
سخنوری

سخنوری

شهرام صحرایی جهان کتاب، سال بیست و هفتم، شماره ۱، فروردین-اردیبهشت ۱۴۰۱، ص ۲۰-۲۲
سعدی و حافظ را باید خدا بسازد...

سعدی و حافظ را باید خدا بسازد…

دکتر محمد افشین‌وفایی در حاشیه ایرانشناسی ۴، بخارا، شماره ۱۱۴، مهر-آبان ۱۳۹۵، ص ۱۸۱-۱۸۵
پژوهش مهر

پژوهش مهر

⁣دکتر محمدجعفر یاحقی مجله قلم‌یاران، سال ۴، مهرماه ۱۳۹۹، شماره ۲۵، ص ⁣۱۳۳
قهرمان اقلیم تاریکی

قهرمان اقلیم تاریکی

فرزاد مروجی جهان کتاب، سال بیست و ششم، شماره ۷، مهر-آبان ۱۴۰۰، ص ۲۴-۲۷
آذربایجان و شاهنامه، دو اسم، یک رسم

آذربایجان و شاهنامه، دو اسم، یک رسم

جواد رنجبر درخشی‌لر مجله قلم‌یاران، سال ۴، مهرماه ۱۳۹۹، شمارۀ ۲۵، ص ۱۳۴-۱۳۶
Loading...

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.