دکتر اصغر مهدوی (۱۲۹۳-۱۳۸۳)

عضو فقید شورای تولیت و هیئت گزینش کتاب و جایزۀ بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

استاد اقتصاد و حقوق، محقق و نسخه‌شناس

اصغر مهدوی، فرزند حاج محمدحسین امین‌الضرب مهدوی (از بازرگانان متنفذ عصر قاجار) و خدیجه‌خانم (دختر مستشارالوزراء) بود. در سال ۱۳۱۲، از دارالفنون دیپلم ادبی گرفت و در ۱۳۱۵، برای تحصیل در رشتۀ ادبیات به دانشسرای عالی رفت. سپس عازم فرانسه شد و در ۱۳۱۸ دکتری حقوق عمومی از دانشگاه پاریس و در ۱۳۲۱ دکتری اقتصاد از دانشگاه سوربن گرفت. پس از بازگشت به ایران در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. مهدوی پس از عمری پربار که صرف تدریس، تحقیق، تألیف، تصحیح، ترجمه و گردآوری متون خطی کرد، در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۳، دار فانی را وداع گفت. آثار ارزنده‌ای از جمله تصحیح سیرت رسول الله از وی به جای مانده‌است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.