دکتر حسن انوری (متولد ۱۳۱۲)

عضو هیئت گزینش کتاب و جایزۀ بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

پژوهشگر، نویسنده و استاد زبان و ادبیات فارسی

حسن انوری در ۱۳۱۲ در شهر تکاب به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه در ۱۲۴۰ از دانشگاه تبریز لیسانس ادبیات فارسی گرفت. سپس در ۱۳۴۶ از دانشگاه تهران در رشتۀ ادبیات فارسی فوق لیسانس گرفت و سرانجام با دفاع از پایان‌نامۀ خود به دکتری در رشتۀ ادبیات فارسی از دانشگاه تهران نائل آمد. دکتر انوری مؤلف سرپرست و مؤلف فرهنگ بزرگ سخن و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان ادب و فارسی و دارای تألیفات چندی در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی است. او به عنوان چهرۀ ماندگار در رشتۀ ادبیات فارسی معرفی شده و همچنین عهده‌دار چند سمت علمی و فرهنگی است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.