دکتر یحیی مهدوی (۱۲۷۸-۱۳۷۹)

عضو سابق شورای تولیت و هیئت گزینش کتاب و جایزۀ بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

نویسنده، مترجم و استاد فلسفۀ دانشگاه تهران

یحیی مهدوی، فرزند حاج محمدحسین امین‌الضرب و نوۀ حاج محمدحسن امین‌الضرب در ۱۲۷۸ در تهران به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را با معلمان سرخانه گذراند، سپس وارد دارالفنون شد و پس از اخذ دیپلم دارالفنون، برای ادامۀ تحصیل در رشتۀ ادبیات و فلسفه به دارالمعلمین عالی رفت. پس از اخذ لیسانس، در ۱۳۱۰ برای ادامۀ تحصیل عازم فرانسه شد. با ارائۀ دو رسالۀ «شناسایی در نزد فلاسفۀ نخستین اسلام» و «فهرست مصنفات ابن‌سینا»، به دکتری فلسفه نائل آمد. پس از بازگشت به ایران در ۱۳۲۰ با سمت دانشیار فلسفه در دانشگاه تهران مشغول تدریس شد که تا زمان بازنشستگی وی در سال ۱۳۵۲ ادامه یافت. از آن سال به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران به تدریس در دورۀ دکتری فلسفه ادامه داد. مهدوی از اولین مترجمان آثار فلسفی به فارسی بود و در سراسر دوران تدریس، حقوق دانشگاهی خود را به انتشارات دانشگاه تهران اهدا کرد تا صرف انتشار آثار فلسفی و ادبی شود.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.