ایران و ماوراء‌النهر در نوشته‌های چینی و مغولی سده‌های میانه

ایران و ماوراء‌النهر در نوشته‌های چینی و مغولی سده‌های میانه

ترجمه و تحقیق دکتر هاشم رجب‌زاده

این ‌کتاب ترجمه بخشهایی از کتاب معتبر برتشنایدر، دانشمند روسی ‌آلمانی‌تبار، درباره جغرافیای تاریخی آسیا در زمان فرمانروایی مغولان است. اهمیت کتاب برای ایرانیان در آن است که محققی توانا مدارک چینی و مغولی را که درباره ماوراءالنهر و ایران در عصر مغولان وجود داشته، در کنار ماخذ اساسی تالیف‌شده در زبانهای فارسی و عربی به سنجش و تطبیق درآورده و ما را از روابط مسلمانان با چین و از مناسبات چین با ممالک ماوراءالنهر و غرب آسیا در سده‌های میانه آگاه کرده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.