تاریخ مختصر ایران در عصر اسلامی

تاریخ مختصر ایران در عصر اسلامی

این کتاب گزارشی فشرده و منسجم از تاریخ ایران دوره اسلامی است که برای آشنایی عموم تالیف شده است. نویسنده با نگاهی تحلیلی به تحولات سیاسی، نظامی و تا اندازه‌ای فرهنگی، اوضاع ایران از عصر خلافت اموی و عباسی و چگونگی حکومت خاندان‌ها و خرده‌دولت‌ها و نیز دولت‌های بزرگ پیش و پس از حمله مغول تا پایان عهد قاجاریه را بررسی کرده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.