جغرافیای تاریخی ایران

جغرافیای تاریخی ایران

ترجمه همایون صنعتی‌زاده

این کتاب اثری است تحلیلی، توصیفی و کوتاه درباره جغرافیای ایران و شرح جزئیات بیشتر درباره نقاطی که در دوره‌های گوناگون تاریخی از مراکز حیات آدمی بوده و تشخیص این معنا که تا چه اندازه حیات آدمی به عوامل جغرافیایی وابسته بوده است.
در این کتاب که یکی از شاهکارهای ویلهلم بارتلد، شرق‌شناس بزرگ اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم میلادی به شمار می‌آید، آگاهی‌های برگرفته از ماخذ و منابع کلاسیک و اسلامی کهن و تحقیقات شرق‌شناسان اروپایی درباره جغرافیای تاریخی ایران به گونه‌ای دلپذیر و کاملا موفق با هم ترکیب یافته است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.