حماسه مسیب‌نامه (دوره ۳ جلدی)

حماسه مسیب‌نامه (دوره ۳ جلدی)

جلد اول
پیش‌درآمد ابومسلم‌نامه، روایت بزرگ آسیای میانه
محمد بقای وارس بخاری
تصحیح و تحقیق میلاد جعفرپور

جلد دوم
پیش‌درآمد ابومسلم‌نامه، روایت بزرگ آسیای میانه
محمد بقای وارس بخاری
تصحیح و تحقیق میلاد جعفرپور

جلد سوم
تحریر کوچک
ابوطاهر طرسوسی
تصحیح و تحقیق میلاد جعفرپور

مسیب‌نامه، بزرگترین میراث داستانی نثر فارسی در ادبیات عاشوراست. مسیب بن قعقاع خزاعی شخصیتی تاریخی و از یاران امام علی (ع) و حضرت حسنین (ع) و از سران نهضت توابین است. مسیب‌نامه، گزارش نخستین قیام خون‌خواهان حسینی علیه یزید و مروان حکم است و هدف آن، منحصر به آزاد ساختن امام زین‌العابدین (ع) و اسرای کربلا و بازگرداندن سرهای شهدا به مزار ایشان است. مسیب‌نامه پرداخته ابوطاهر طرسوسی در سده ششم هجری است. اما قرن‌ها بعد، محمدبقای وارس بخاری بر اساس نقل ابوطاهر، تحریر بزرگ‌‌تری از آن را در ماورالنهر ترتیب داده است. در این پژوهش هر دو تحریر تصحیح و معرفی شده‌اند.

جلد دوم

جلد سوم

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.