دریای پارس به روایت باستان‌شناسی

دریای پارس به روایت باستان‌شناسی

گردآورندگان جبرئیل نوکنده، عبدالرضا دشتی‌زاده و ام‌البنین غفوری

مجموعه‌ مقالات گردآوری‌شده در این کتاب بخشی از نتایج جدیدترین پژوهش‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسانه در مناطق ساحلی خلیج فارس است.
بررسی شواهد استقرار انسان و شکل‌گیری و توسعه جوامع بشری در کرانه‌های خلیج فارس از دوره پیش از تاریخ تا دوره تاریخی و اسلامی محور اصلی جستارهای این مجموعه است و ازآنجاکه منطقه مورد بررسی- در قیاس با سایر مناطق کشور- تا کنون کمتر مورد توجه باستان‌شناسان بوده، حاصل این تحقیقات می‌تواند چراغ راه بررسی‌های گسترده‌تر آتی باشد.

از گنجینه بخششی دکتر منوچهر ستوده

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.