دیلم‌نامه

دیلم‌نامه

به اهتمام عنایت‌الله مجیدی

دیلم‌نامه مجموعه‌ای است برگزیده از متون کهن و برخی مقالات تحقیقی با توضیح و شرح و تعلیقات سودمند در باب تاریخ مناطق شمالی ایران در سده‌های نخست هجری.
اطلاعات و آگاهی‌های بسیاری درباره دیلم در متون و آثار تاریخی سده‌های نخست به تفصیل آمده که غالبا به زبان عربی است و ترجمه آن می‌تواند روشنی‌های قابل ملاحظه‌ای بر تاریخ و فرهنگ شمال ایران در نخستین قرون هجری بیافکند. این اطلاعات برای دلبستگان و پژوهشگران تاریخ و فرهنگ ایران در آن سده‌ها سودمند خواهد بود.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.