روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار (جلد دوم)

روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار (جلد دوم)

به کوشش مجید عبدامین

روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه از ربیع‌الاول ۱۲۸۳ تا جمادی‌الثانی ۱۲۸۴ق. به انضمام سفرنامه اول خراسان برای نخستین بار در کتاب حاضر انتشار می‌یابد.
بخش نخست و آغازین به شرح و بیان برخی امور مملکتی و مسائل روزمره و گردش‌های چندروزه در اطراف طهران اختصاص دارد. بخش میانی شامل شرح کامل سفر اول خراسان است و کتاب با شرح مختصری از تغییر و تحولات پایتخت به پایان می‌رسد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.