روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار (جلد سوم)

روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار (جلد سوم)

به کوشش مجید عبدامین

این کتاب مجلد دیگری است از خاطرات روزانه مهم‌ترین پادشاه قاجار، ناصرالدین‌شاه که از رجب ۱۲۸۴ تا صفر ۱۲۸۷ق. را در بر می‌گیرد.
در این کتاب علاوه بر شرح کاملی از سفرنامه‌های قم، لار، کجور و گیلان به قلم شخص ناصرالدین‌‌شاه، شرح وقایع روزانه از قبیل عزل و نصب‌های دولتی، موضوعات مربوط به شکار و تفرج در مناطق اطراف طهران، گزارش‌های اقلیمی و غیره آمده است. طبعا از خلال این گزارش‌ها، اطلاعات ناب و دست اولی در اختیار پژوهشگران، مخصوصا در حوزه تاریخ معاصر قرار خواهد گرفت.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.