روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار (جلد چهارم)

روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار (جلد چهارم)

به کوشش مجید عبد امین

صفحات آغازین این مجلد از روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار با شرحی از گشت‌وگذارهای پس از بازگشت از سفر اول گیلان (ربیع‌الاول ۱۲۸۷) در اطراف و اکناف شهر تهران آغاز می‌شود.
در ادامه به اخبار جنگ پروس و فرانسه (۱۸۷۰ م) بر اساس گزارش‌ها و تلگراف‌های ارسالی پرداخته شده است. پس از آن شرح کامل سفر ناصرالدین شاه از تهران به عتبات عالیات (جمادی‌الثانی تا ذیحجه ۱۲۸۷) آمده است. انتهای کتاب نیز به گزارش‌هایی از وقایع پس از بازگشت از این سفر (ذیحجه تا شوال ۱۲۸۸) اختصاص دارد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.