روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار (جلد پنجم)

روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار (جلد پنجم)

به کوشش مجید عبد امین

این کتاب یادداشت‌های روزانه ناصرالدین‌شاه از شوال ۱۲۸۸ تا ذیحجه ۱۲۹۰ است که شامل شرح مسائل روزانه و جاری مملکتی، گزارشی از سفر ییلاقی سه‌ماهه شاه به کناره دریای مازندران، شرح شش ماه اقامت او در طهران و آماده‌سازی مقدمات سفر سال بعد به اروپا، حرکت کاروان شاهی به سمت انزلی و در نهایت شرح وقایع سفر شاه به اروپاست. از این جهت که بخشی از کتاب شرح نخستین سفر یک پادشاه ایرانی به مقصد کشورهای اروپایی است اهمیت خاصی دارد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.