روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار (جلد ششم)

روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار (جلد ششم)

به کوشش مجید عبدامین و نسرین خلیلی

روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه، از ربیع‌الثانی ۱۳۰۹ تا صفر ۱۳۱۰ به انضمام سفرنامه عراق عجم، که برای نخستین بار در کتاب حاضر انتشار می‌یابد، شامل شرح وقایع تاریخ، از جمله ماجرای سرقت از تخت تاریخی و مرصع معروف به تخت‌طاووس، جریان شورش و شرح دستگیری و سرکوب قیام سید محمد کلاردشتی، گزارشی از شیوع بیماری‌های آنفلونزا و وبای جهانی، و همچنین قیام مردمی معروف به قیام رژی تنباکو است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.