ریاض الملوک فی ریاضات السلوک

ریاض الملوک فی ریاضات السلوک

تصحیح و تحقیق بهروز ایمانی

ریاض الملوک فی ریاضات السلوک، ترجمه سلوان المطاع فی عدوان الاتباع ابن‌ظفر صقلی مکی (۴۹۷-۵۶۵ق) است به قلم نظام‌الدین شامی (۷۴۰-۸۱۰ق) که به سلطان اویس جلایری (حک: ۷۵۷-۷۷۶ق) اتحاف شده است. شامی در ترجمه این کتاب، دست ذوق را آزاد گذاشته و انشایی تازه از آن به سبک کلیله و دمنه، مرزبان‌نامه و سندبادنامه پرداخته است. در قالب ابواب پنج‌گانه کتاب که با نقل حکایات متعدد همراه است، به مسائل و مطالب سیاسی، اخلاقی و حکمی پرداخته شده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.