زن در شاهنامه

زن در شاهنامه

برگردان از آلمانی: مریم رضایی

بررسی نقش زنان و بازتاب سیمای آنها در شاهنامه، از بحث‌هایی است که همیشه مورد مناقشه اهل تحقیق بوده و هنوز هم بحث و تلقیات نادرست درباره آن به پایان نرسیده است. برخی شاهنامه را دارای رویکرد زن‌ستیزانه می‌پندارند و برخی دیگر در پی رد این مدعا هستند.
کتاب زن در شاهنامه رساله دکتری استاد جلال خالقی مطلق است که به سال ۱۹۷۰ به زبان آلمانی نشر یافته. ترجمه حاضر از روی متن آلمانی صورت گرفته و نویسنده یادداشت‌هایی نیز بدان افزوده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.