فرامرزنامه کوچک

فرامرزنامه کوچک

پیشگفتار، متن انتقادی و شرح بیت‌های دشوار
دکتر ابوالفضل خطیبی، دکتر رضا غفوری

فرامرزنامه کوچک مشتمل بر ۱۵۷۶ بیت، از منظومه‌های کهن و پیشینه‌دار است که به قلم رفیع‌الدین مرزبان فارسی، از شعرای قرن ششم بین سال‌های ۵۵۵ تا ۵۷۱ ق سروده شده است. موضوع فرامرزنامه کوچک، رفتن فرامرز در زمان پادشاهی کیکاووس به هندوستان برای یاری به نوشاد هندی و شرح نبردهای اوست.
این منظومه از متون مهم در حوزه پژوهش‌های اساطیری و حماسی است و از نظر لغوی و دستوری و ادبی نیز متنی ارزشمند محسوب می‌شود.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.