قند پارسی (جلد اول)

قند پارسی (جلد اول)

قند پارسی مجموعه هجده گفتار ادبی و تاریخی از دکتر نذیر احمد در قلمرو ایران‌شناسی است.
بخش نخست کتاب، شش مقاله درباره زبان فارسی است. بخش دوم به چهار مقاله تاریخی اختصاص یافته و هشت مقاله بخش سوم در زمینه نسخه‌شناسی و نقد و معرفی چند متن کهن فارسی است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.