لغت محلی شوشتر

لغت محلی شوشتر

از مولفی ناشناخته در سده سیزدهم هجری
تصحیح و تحقیق دکتر مهدی کدخدای طراحی

لغت محلی شوشتر، کتابی است از مولفی ناشناخته که بنا بر قرائن موجود در متن، در اوایل دوره قاجار می‌زیسته و از نوادگان سید نعمت‌الله جزایری شوشتری است. اگرچه مولف در نقل بعضی از مدخل‌های فارسی از فرهنگ‌های دیگر مانند فرهنگ جهانگیری و برهان قاطع بهره برده است، اما اهمیت این کتاب در گردآوری پاره‌ای از واژه‌ها، مثل‌ها، چیستان‌ها و ذکر بخش‌هایی هرچند اندک از نظام آوایی و نکاتی از صرف و نحو گویش شوشتری است که در مطالعات گویش‌پژوهی مفید است. شرح بازی‌های محلی و بعضی از آداب و رسوم شوشتر و اطلاعات تاریخی و جغرافیایی (بیشتر درباره شوشتر و اطراف آن) از وجوه اهمیت این کتاب است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.