مجله آینده (سال چهارم)

مجله آینده (سال چهارم)

موسس و مدیر مسئول دکتر محمود افشار

مجله سیاسی، اجتماعی، ادبی و تاریخی آینده در سال ۱۳۰۴ به همت دکتر محمود افشار و با هدف حفظ وحدت ملی و ترویج و تعمیم زبان فارسی تاسیس شد. دوره نخست این مجله با وقفه‌هایی- طی چهار دوره- تا ۱۳۳۹ انتشار یافت. مقاله‌های سال چهارم آینده را گذشته از خود دکتر افشار غالبا رجال نامی سیاست و ادب آن عصر مانند حبیب‌الله آموزگار، سعید نفیسی، علی‌پاشا صالح، محمد قزوینی، عیسی صدیق، محمد حجازی و قاسم غنی می‌نوشتند. آنچه در این مجلد در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد شش شماره سال چهارم مجله است که از مهر ۱۳۳۸ تا اردیبهشت ۱۳۳۹ به چاپ رسیده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.