مردم‌شناسی دانش پزشکی در فرهنگ ایران

مردم‌شناسی دانش پزشکی در فرهنگ ایران

مردم‌شناسی دانش پزشکی در فرهنگ ایران مجلد سوم از مجموعه آثار دکتر علی بلوکباشی در زمینه پژوهش‌های مردم‌شناسی در فرهنگ و جامعه ایران است. مولف در بخش نخست پیشینه تاریخی پزشکی عامه در ایران را بررسیده و در ادامه به معرفی روش‌های درمانی و اشاره به باورهای عامیانه در مورد برخی از بیماری‌ها پرداخته و در پایان چند اثر طبی کهن را معرفی و نقد نموده و به کاربرد برخی داروها و روش‌های درمانی در شعر حافظ اشاره کرده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.