مرقع ناصری

مرقع ناصری

به کوشش مجید عبدامین با همکاری مهدی فراهانی

این کتاب بردارنده دو مرقع از قدیمی‌ترین مشق‌های خوشنویسی، طراحی‌ها، اشعار و روزنوشته‌های ناصرالدین‌شاه است که در کتابخانه سلطنتی و مرکز اسناد کاخ گلستان نگهداری می‌شود. این دو مرقع را ناصرالدین‌شاه خود طی سالیان متمادی فراهم آورده است. آثار گردآمده در آن‌ها، جز سیاه‌مشق‌ها و خطوط کودکی شاه، شامل پرتره‌هایی از مهدعلیا، شاهزادگان و همسران شاه، رجال درباری، فرنگیان و صاحب‌منصبان نظامی، و همچنین مناظر و دورنماهایی از عمارت‌های سلطنتی و خانه‌های روستایی، مشق‌های نظامی، صحنه‌های شکار و برخی مراسم درباری است که ناصرالدین‌شاه از دوران ولیعهدی به بعد طراحی کرده است. در میان گزارش‌های ناصرالدین‌شاه همچنین اطلاعات تاریخی مهمی درباره برخی رجال، درباریان، اهل حرم، بناها، مناطق و رویدادها در سال‌های اولیه سلطنت وی یافت می‌شود که می‌تواند به‌ عنوان منبعی دست اول برای مطالعات آتی مورد استفاده قرار گیرد.

به‌ زودی توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار منتشر می‌شود

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.