موهبت عظمی و عطیه کبری

موهبت عظمی و عطیه کبری

تصحیح و تحقیق دکتر مهدی رحیم‌پور

این کتاب دربردارنده دو رساله از سراج‌الدین علی‌خان آرزو، ادیب و منتقد ادبی سرشناس هندی در سده دوازدهم هجری است. موهبت عظمی در علم معانی و عطیه کبری در دانش بیان، به گفته نویسنده نخستین رساله‌های تالیف‌شده در دو علم مذکور بر اساس اشعار فارسی (با ذکر حدود ۳۹۰ بیت و ۶۰ مصرع) است. نکته‌سنجی، شم انتقادی و سبک‌شناسی آرزو به نوشته او ارزش و اعتبار ویژه‌ای بخشیده و دو رساله او می‌تواند در زمینه بلاغت از منابع درسی دانشگاه‌ها باشد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.