نامه‌هایی به ناصرالدین‌شاه

نامه‌هایی به ناصرالدین‌شاه

به کوشش مجید عبدامین

این کتاب شامل مجموعه‌ای است از عرایض، گزارش‌ها، تلگراف‌ها، التزام‌‌نامه‌ها، صورت‌حساب‌های جمع و خرج، بروات، صورت‌های جمع و خرج بنایی و غیره که توسط طیف گسترده‌ای از اعضای خانواده سلطنتی، از جمله همسران و دختران، پسران، عمه‌ها و عموهای ناصرالدین‌شاه و همچنین تعدادی وزراء و صاحب‌منصبان لشکری و کشوری، به جهات مختلف به ناصرالدین‌شاه نوشته شده است. بخش اعظم این عرایض، توسط میرزاعلی‌اصغر خان امین‌السلطان به عرض شاه رسیده، و تعدای نیز توسط اشخاص دیگر و بخشی نیز مستقیما به شخص شاه نوشته شده است. ناصرالدین‌شاه بر روی هر نامه دستوری صادر کرده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.