دانلود کامل
عنوان گردآورنده صفحه دریافت
فهرست مطالب
نخستین سند ادبی ارتباط آذربایجان با شاهنامه آیندلو، سجاد
لزوم توجه بیشتر به ولایات تقی زاده، سیدحسن
ترا که دست بلرزد گهر چه دانی سفت خالقی مطلق، جلال
بیت های زن ستیزانه در شاهنامه خطیبی، ابوالفضل
مدیحه های سعدی شهیدی، سیدجعفر
داروی امان ناپذیر تاریخصدیقی، غلامحسین
کی کاووس خود کامه ای نامجو متینی، جلال
زبان فارسی گنجینه امثال استنجفی، ابوالحسن

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.