۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | متفرقه

برابرنهاد شاهنامه فردوسی و غررالسیر ثعالبی

محمد روشن

گزارش میراث، دوره دوم، شماره یکم و دوم، فروردین-تیر ۱۳۹۱، ص ۹۱-۹۶

بنیاد عالی‌نهاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی شماره ۱۳۸ منشورات خود را به کتابی شایسته و پژوهشی اختصاص داد به نام برابرنهاد شاهنامه فردوسی و غررالسیر ثعالبی، تألیف ارزنده و محققانه و بسیار سودمند آقای عباس پریش‌روی، دانشور شایسته گیلانی. چنان‌که از عنوان دقیق و گویای آن برمی‌آید، سنجشی عالمانه از بزرگترین اثر حماسی ملی ما ایرانیان، شاهنامه فردوسی و غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم است.
پژوهنده دانشور ما در تحقیق و بررسی هوشمندانه خود تمام آثاری را که به گونه‌ای با «شاهنامه= خدای‌نامه» مربوط است بررسی کرده است.
«نگاهی به همسانی‌های برگردان ثعالبی و بنداری» از بخش‌های سودمند کتاب آقای پریش‌روی است.
بخش «برآمد پژوهش» نتیجه‌های برگرفته پژوهنده گرامی است که به‌درستی می‌نویسد:
کتاب ثعالبی نمی‌تواند پایه سنجش و شناخت کاستی‌ها و یا افزودنی‌های شاهنامه باشد.
کتاب برابرنهاد شاهنامه فردوسی و غررالسیر ثعالبی اثر شایسته‌ای است که خواندن آن به تمام دوستداران کتاب و فرهنگ ایرانی و شاهنامه‌دوستان سفارش می‌شود.

برابرنهاد_شاهنامۀ_فردوسی_و_غررالسیر_ثعالبی

[برابرنهاد شاهنامه فردوسی و غرر السیر ثعالبی، عباس پریش‌روی، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار، ۱۳۹۷]


لینک کوتاه:

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.