۲ تیر ۱۴۰۰ | متفرقه

آذربایجان و شاهنامه

این کتاب اثری است خواندنی و آموختنی، و بهتر از همه پاسخنامه‌ای است مستدل به کسانی که به‌ناحق در آذربایجان با فردوسی و شاهکار او، شاهنامه، سر ستیز دارند

آذربایجان و شاهنامه

دکتر ژاله آموزگار

مجله قلم‌یاران، سال ۴، مهرماه ۱۳۹۹، شماره ۲۵، ص ۱۳۲

دوست جوان و دانشمند، پرکار و پرانرژی و سرشار از انگیزه، دکتر سجاد آیدنلو، اثر درخشان دیگری را بر فهرست آثار ارزنده پیشین خود افزوده است: «آذربایجان و شاهنامه».
این کتاب اثری است خواندنی و آموختنی، و بهتر از همه پاسخنامه‌ای است مستدل به کسانی که به‌ناحق در آذربایجان با فردوسی و شاهکار او، شاهنامه، سر ستیز دارند. کاش همه آذربایجانی‌ها این کتاب را بخوانند تا بار دیگر دریابند که آذربایجان با نام ایران گره خورده است و جلوه‌ای درخشان در داستان‌های شاهنامه دارد. آذربایجان منطقه نوپایی نیست که به اصل و نسب تازه سر بلند کرده باشد. این خطۀ زرخیز و «بزرگ‌خیز» با گذشته‌ای افتخارکردنی، در طول تاریخ پرفراز و نشیب ما، همچنان در سر این گربه دوست‌داشتنی، خود را آماج تیرهای بلا کرده است تا ایران «ایران» بماند. حیف نیست که ما این گذشته پرخاطره را فراموش کنیم، از مادها بگذریم و ساکنان نجیب و رشید این سرزمین زیبا و دوست‌داشتنی را میراثی از آسیای مرکزی بدانیم؟

آذربایجان و شاهنامه


لینک کوتاه:

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.