دکتر عبدالمجید بدوی دانشیار فارسی دانشگاه عین شمس: که به دعوت دانشگاه تهران مدتی در دانشکده ادبیات این دانشگاه تحصیل کرده و کتاب قابوسنامه را با رساله‌ای درباره این کتاب و شرح زندگانی مؤلف آن انتشار داده است. امین عبدالمجید بدوی ازاهالی مصر، برای تکمیل تحصیلاتش به ایران آمد. در ۱۳۳۵ با نوشتن پایان نامه‌ای به عنوان بحث درباره قابوسنامه زیر نظر دکتر محمد معین، موفق به دریافت درجه دکتری زبان وادبیات فارسی از دانشگاه تهران گردید. آثار: قابوسنامه .تهران: ۱۹۵۶٫ (ترجمه با همکاری صادق نشأت ) القصه فی الادب الفارسی. درباره قصه‌های منثور و منظوم فارسی از عصر رودکی تا جامی، ۱۹۶۴ الامیر بختیار . ترجمه بختیار‌نامه به زبان عربی. ۱۹۷۱ تاریخ بخارای نرشخی. (ترجمه با همکاری نصرالله مبشر الطرازی)

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.