استاد ظهورالدین در ۱۳ اکتبر ۱۹۱۳ میلادی در امرتسر چشم به جهان گشود و در ۱۴ فوریه ۲۰۱۴ در لاهور مرکز عهدهٔ فعالیت خود بدرود حیات گفت. مجلدات اول و دوم از تاریخ ادب را پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران با ترجمه و تحشیهٔ دکتر شاهد چوهدری به زیور طبع آراست و ترجمهٔ مابقی مجلدات را براساس چاپ اردویی آن در سلسله انتشارات ادارهٔ تحقیقات دانشگاه پنجاب لاهور، در دست تدوین و طبع دارد.

«ایرانی ادب به اردو» حاوی تاریخ ادب ایران از قدیم‌الایام تا دورهٔ معاصر با «نقد شعر فارسی» پاکستان و هند در هشت باب به فارسی شامل سهم دهها نقّاد سخن از امیرخسرو تا دورهٔ معاصر که در زمینهٔ نقد شعر فارسی در پاکستان و هند کار کرده‌اند از آثار دیگر اوست و خوشبختانه مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در اسلام‌آباد به چاپ آن مبادرت کرده است. از آثار دیگر اوست: «تصحیح و حواشی بر عبرت‌نامهٔ از عبرت لاهوری»، «آغاز و ارتقای زبان فارسی در شبه‌قاره»؛ «با مجموعهٔ ادبیات انقلاب اسلامی»، «جواهرات» (کتاب درسی دورهٔ متوسطه)، و مقالات پژوهشی بسیار در دانشنامه‌های مختلف چاپ ایران و نشریات پاکستان.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.