آثار تاریخی ورارود و خوارزم (دوره ۳ جلدی)

آثار تاریخی ورارود و خوارزم (دوره ۳ جلدی)

جلد نخست این کتاب به کلیاتی درباره جغرافیای تاریخی ورارود و سالشماری از اهم وقایع آن خطه و بالاخره معرفی آثار تاریخی دو شهر مشهور جهان، سمرقند و بخارا می‌پردازد. مولف در تهیه و تنظیم آثار تاریخی دو نکته کلی را در نظر داشته است: نخست آوردن مطالبی درباره آثار و ابنیه‌ای که امروز بر جای است و یک به یک آنها را دیده و اطلاعات مربوط به آنها را از مشاهدات خود نقل کرده است. دوم تحقیق درباره آثاری که امروز بر جای نیست. زیرا لازم است خوانندگان گذشته منطقه را بهتر بشناسند و بر اهمیت پیشین آن وقوف یابند.

جلد دوم (کش، ترمذ، بدخشان، …)

جلد دوم به معرفی آثار و بناهای تاریخی شهرهای سبز (کش)، ترمذ، ختلان، حصار، پنجکت، بدخشان، خوراسان و مرو اختصاص دارد. در پیوست کتاب نیز اطلاعاتی درباره ابنیه غزنی و بلخ و هرات و دهستان آمده است. اهمیت اصلی مطالب این کتاب در این است که مولف مشاهدات خود را از آثار تاریخی این شهرهای تاریخی ثبت کرده است.

جلد سوم (فرغانه و خجند و…)

جلد سوم به تحقیق و ثبت مشاهدات مولف آن درباره بناها و آثار تاریخی ارزشمند و کهن شهرهای فرغانه، خجند، اندیجان، خوقند، نمنگان، تاشکند، خوارزم، خیوه، کاث، هزاراسب، خانقاه، اورگنج و… اختصاص دارد. تصاویری از برخی ابنیه مهم نیز در پیوست این جلد آمده است که بر اهمیت کتاب می‌افزاید.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.